Beslag av anabola steroider i Karlshamn:
– ärendet som växte snabbt

Av Gunnar Hermansson, RKP-KUT

Tullen i Karlshamn gjorde under förra året några uppmärksammade beslag i jakten på smugglare av narkotika och andra droger. Här redovisas ett ärende som började med ett större beslag av anabola steroider och som genom idogt utredningsarbete ledde vidare till mottagare av partiet i Sundsvall och köpare på flera orter i landet. Osedvanligt höga straff för grova smugglingsbrott och grova dopningsbrott utdömdes i detta ärende.

Det hela började den 24 augusti 2002 sedan tullarna i Karlshamn beslutat att närmare kontrollera en utpräglad kroppsbyg­gartyp, som anlände i en personbil med färjan Kahleberg från Lettland. Hans mycket lättklädda flick­­vän fanns också med i bilen och hon försökte distrahera de manliga tulltjänstemännen utan framgång. Man anträffade stora mängder
tabletter gömda i livsmedels- och godisförpackningar. Reservhjulet kändes onormalt tungt och skramlade. Däcket skars upp och det var fyllt med 2 ml testosteronampuller, totalt 1780 stycken. Sammanlagt beslagtogs drygt 52 000 tabletter och 1870 ampuller av olika typer anabola steroider.

Tullens utredare fann, att den 30-årigt lettiske smugglaren Aigars varit i Sverige två gånger tidigare under sommaren. Under de noggranna förhör som följde fann han för gott att berätta om två tidigare smugglingsresor och om sina kontakter med Alex i Sundsvall.

Uppdragsgivaren bosatt i Sundsvall

De som söker droger eller information om droger använder numera internet i stor utsträckning. För kroppsbyggare är internet ett eldorado i detta avseende. Förutom information om preparat, kurer och goda effekter skapas många kontakter med likasinnade.

Alex från Sundsvall är en kroppsbyggare som använt anabola steroider i perioder. På en chatsida på internet fick han kontakt med Aigars i Lettland. Aigars kunde leverera diverse anabola preparat till Alex till ett bra pris. Alex överförde 6500 US dollar till Aigars konto i Lettland och den 9 juli 2002 levererades 60 000 "ryssfemmor" och 800 ampuller Nandrolon utanför Nynäshamn. Aigars hade kommit i bil med färjan och Alex mötte tillsammans med en kompis. I samband med överlämnandet av steroiderna fick Aigars ytterligare 1500 US dollar som slutlikvid. (Det sammanlagda gatupriset för preparaten på den illegala marknaden i Sverige beräknas till drygt 300 000 kr, förf. anm.)

Alex gjorde en ny beställning och Aigars tillsammans med fästmön åkte på nytt in över Nynäshamn den 25 juli. Denna gång hade han 10 000 ryssfemmor och 1000 ampuller Nandrolon gömda i reservhjulet och på andra ställen i bilen.

Färden gick vidare till Sundsvall, eftersom leveransen skulle ske där. Aigars mötte Alex på en hamburgerbar vid infarten till staden och de körde till en lägenhet där Aigars och fästmön kunde övernatta. Dagen därpå lotsades de till ett hus utanför Sundsvall, där reservdäcket skars upp och de anabola steroiderna överlämnades.

Efter dessa två lyckade smuggelresor var man ivrig att fortsätta. Aigars kände en besättningsman på Nynäshamnsfärjan och han diskuterade med Alex på internet om att använda besättningsmannen för att bära iland smuggelgodset. Problemet var att denne bara kunde ta med sig mindre mängder vid varje resa. Han trodde också att kontrollen i Nynäshamn skulle bli strängare.

Besättningsmannen tipsade om att kasta ett paket överbord innan färjan anlöpte Nynäshamn. Paketet med smuggelgodset kunde sedan plockas upp från en mindre båt av Alex och hans medhjälpare.

Det bestämdes slutligen, att nästa leverans skulle ske med bil som tidigare men, eftersom Aigars nu riskerade att bli igenkänd i Nynäshamn, skulle inresan ske i Karlshamn.

Beslag och gripanden i Sundsvall

Sedan Aigars gripits i Karlshamn den 24 augusti och berättat om sina två tidigare smuggelresor, fortsatte han att samarbeta vid förhören. Han hade ett mycket gott minne av de platser han besökt i Sundsvall med omnejd. Med hjälp av detaljerade beskrivningar av färdvägar och hus kunde tullkollegerna i Sundsvall identifiera både hus och personer.

Utredarna från Karlshamn reste till Sundsvall och tillsammans gjorde man husrannsakan på ett antal platser i Timråtrakten. Det uppskurna reservdäcket anträffades och ytterligare beslag av anabola steroider gjordes från de tidigare smugglingarna. Två personer greps och datorer togs i beslag.

Nu fick utredarna bråda dagar. De gripna, Alex och hans medhjälpare, häktades och ett flertal förhör hölls med dem. Alex nekade till alla brott han delgavs men medhjälparen blev efterhand mer talför. Han bekräftade Aigars uppgifter och bidrog med ytterligare en hel del klarlägganden i utredningen.

Dataexperter vid bl.a. polisen i Sundsvall kunde plocka fram intressanta uppgifter ur Alex datorer. Hans kommunikation med Aigars i Lettland bekräftades.

Det kom också fram belägg för att Alex uppenbarligen bedrivit en ganska omfattande försäljning av de anabola steroider han olagligen importerat. Datorn innehöll listor på personer över hela landet, som beställt preparat.

Kontakterna hade tagits via chatforum på internet där Alex utbjöd anabola steroider till hugade spekulanter. Köparna gjorde sina beställningar via e-mail och fick på samma sätt reda på priset och hur pengarna kunde betalas.

De flesta skickade troligen pengar i brev, antingen rekommenderade försändelser eller i vanliga brev. Alex medhjälpare stod som mottagare till alla rekommenderade brev men som hämtades på posten av Alex sedan mottagaren skrivit under.

För att kunna styrka påståendena om Alex försäljning, identifierades några av köparna. Utredarna skrev anmälan om dopningsbrott för var och en av dessa och åklagaren i Sundsvall fattade beslut om husrannsakan hos dem samt hämtning till förhör. Anmälningarna skickades för vidare åtgärd till tullmyndigheterna på de orter där de misstänkta köparna var bosatta. På detta sätt gjordes ytterligare beslag av anabola steroider och ytterligare några personer delgavs misstanke om dopningsbrott.

Kurir gripen i Storlien

Ytterligare en smugglingshändelse som inträffat den 3 augusti kunde kopplas samman med detta ärende. Denna dag stoppade tullen i Storlien en svensk hyrbil körd av en 27-årig Sundsvallsbo. Mannen uppträdde nervöst och bilen undersöktes.

I en väska i baksätet hittades 41500 tabletter och 832 ampuller anabola steroider. Dessa preparat visade sig senare vara en del av de som Aigars smugglat från Lettland till Alex. 27-åringen hade på uppdrag av Alex mot en ersättning av 5000 kr åtagit sig att transportera de anabola steroiderna till Stjördal i Norge, där en person skulle möta och ta emot partiet.

Sammantaget ledde ett större beslag av anabola steroider i Karlshamn till att ytterligare två smugglingsresor från Lettland uppdagades, den svenske mottagaren och ytterligare några personer i hans omgivning åtalades tillsammans med ett antal köpare av mindre mängder anabola steroider.

Straffen för de huvudåtalade blev osedvanligt stränga i tingsrätterna. Letten Aigars dömdes av Blekinge tingsrätt för grovt dopningsbrott och grov smuggling till två års fängelse samt utvisning på fem år. Hade han inte medverkat såsom han gjorde till att avslöja den svenske mottagaren borde
påföljden ha varit närmare tre års fängelse enligt tingsrätten. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Alex dömdes av Sundsvalls tingsrätt för stämpling till grov smuggling, grovt dopningsbrott, dopningsbrott samt försök till grovt dopningsbrott till fängelse tre år. Hans medhjälpare dömdes till påföljden fängelse ett år och sex månader för grovt dopningsbrott samt ringa dopningsbrott.

27-åringen, som greps i Storlien, dömdes för dopningsbrott till fängelse sex månader. Ytterligare en person i Timrå dömdes för medhjälp till försök till grovt dopningsbrott samt för dopningsbrott till fängelse i tre månader. Köparna dömdes i regel för ringa dopningsbrott till dagsböter.

Hovrätten för nedre Norrland valde att lindra domarna för
huvudmannen och medhjälparen. Alex fick straffet sänkt till fängelse två år och sex månader och medhjälparen dömdes för dopningsbrott av normalgraden till skyddstillsyn och samhällstjänst 140 timmar. Det skulle motsvara ett fängelsestraff på sex månader.

FAKTA
anabola steroider

  • Har både anabola (vävnadsuppbyggande) och androgena (förmanligande) effekter. Den rätta benämningen är därför anabola androgena steroider, AAS.

  • AAS förekommer vanligen som tabletter för oralt bruk eller i ampuller för injicering. Framställs för behandling inom sjukvården.

  • AAS omfattas i Sverige av ’Lag (1989:1991) om förbud mot vissa dopningsmedel’. Grovt dopningsbrott kan medföra en påföljd av upp till fyra års fängelse.

  • Omfattande insmuggling och stor illegal marknad av AAS i Sverige, något som fördubblats under de senaste tre åren.

  • AAS missbrukas i stor utsträckning av kroppsbyggare men förekommer även inom idrotten.

  • Missbruk av AAS är förenat med risker för allvarliga biverkningar, både fysiska och psykiska.